Rabu, 30 Desember 2009

Apakah Marketiva Itu?

Marketiva adalah syarikat perkhidmatan kewangan khusus menyediakan peniaga-peniaga dengan perkhidmatan urusniaga secara talian atau online berkualiti tinggi. Marketiva ditubuhkan pada permulaan tahun 2005 oleh sekumpulan profesional dan saintis komputer. Marketiva mempunyai 30 tahun pengalaman terkumpul dalam bidang pasaran kewangan, dan merupakan salah satu pembuat pasar di atas kaunter atau over-the-counter market maker yang terpopular di dunia.


Account Islamik.
Marketiva telah memperkenalkan polisi tanpa-faedah atau 'Zero-Interest policy' terhadap semua posisi terbuka. Tiada faedah bermalam atau 'overnight interest' dikenakan atau dibayar terhadap posisi yang terbuka. Atas sebab itu tiada konflik antara perkhidmatan yang disediakan oleh Marketiva dengan haramnya Riba dalam Islam.Pengkhidmatan yang ditawarkan.
Marketiva menyediakan perkhidmatan pembuat pasar di atas kaunter atau 'over-the-counter market making' untuk Forex dan Dana-dana (Funds), Indeks dan Komoditi; hadiah $5, jadi kamu boleh mula berurusniaga serta-merta tanpa perlu mendepositkan dana kamu; Urusniaga dengan batas 1%; posisi terbuka tanpa-faedah; tiada komisen pasar atau 'market commisions'; meja urusniaga sebenar atau live desk dan meja urusniaga maya atau virtual desk dalam satu akaun; perbezaan harga tawaran atau 'offer' dan bida atau 'bid' yang bolehubah atau lebih dikenali sebagai 'variable spread' yang mengikut piawaian industri; berita terkini, pemberitahuan tentang peristiwa berkaitan pasar, saluran perbualan; bantuan 24-jam, peralatan carta sofistikated dan urusniaga langsung dari carta yang mudah digunakan, dan pengalaman urusniaga melalui talian langsung atau 'online trading' yang terbaik.


Buka akaun.
Sebelum kamu boleh mula berurusniaga, kamu perlu membuka akaun dengan kami (ianya percuma) dan muat turun platform urusniaga (Streamster). Untuk buka akaun, sila lawati:
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=open-account
dan lawati halaman ini untuk memuat turun Streamster:
http://www.marketiva.com/index.ncre?page=downloads.


Streamster adalah perisian yang kamu perlu muat turun danpasangkan pada komputer kamu untuk menggunakan perkhidmatan kami. Bila sudah kamu muat turun, kamu perlu pasangkan perisian ini di komputer kamu dan gunakannya untuk mengakses perkhidmatan kami.


Berapa amaun minima untuk pembukaan akaun?
Marketiva tidak syaratkan deposit awalan. Bila kamu buka akaun kamu akan dapat hadiah $5 sebenar dan $10000 maya atau virtual untuk latihan. Jika kamu hendak buka akaun sila pergi ke laman ini dan penuhkan borang itu di sana:
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=open-account.


Important Notes:


Marketiva mempunyai polisi seorang satu akaun. Tidak kira samada akaun itu masih baik atau batal atau ditutup, Marketiva tidak benarkan orang yang sama mempunyai dua akaun berbeza. Jika sistem pengurusan mengesan ada akaun berganda didaftarkan oleh orang yang sama, pemegang akaun berkenaan akan dikehendaki untuk menyediakan dokumen penyokong. Dalam kes pelanggaran yang teruk terhadap polisi ini, Marketiva akan menyekat akses kepada pengguna sebegitu.


Marketiva mematuhi undang-undang dan peraturan anti-pencucian wang anti-money laundering (AML), yang menghendaki pengenalan bergambar dan pengesahan dokumen beralamat. Pengenalan bergambar ialah passport, lesen memandu, Mykad atau apa-apa saja dokumen resmi dari Government, dan pengesahan dokumen beralamat ialah bil telepon, bil utiliti atau yang setara. Untuk keterangan lebih lanjut sila periksa halaman:
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=identification.

Jumat, 25 Desember 2009

Forex Myths

As on-line Forex trading becomes more popular, it is getting cloaked in a wrap of some myths. Some of these myths are harmless, but some can be extremely dangerous to the beginning traders. To recognize such myths from reality is the basic condition of successful Forex trading. More than that, maybe after you learn about some Forex myths that they are really just myths you will dramatically change your opinion about Forex market.


Here is the list of the most dangerous and stupid Forex myths:


Forex trading is easy. Actually it’s not easy at all, it’s pretty hard. It’s easy to start trading, but succeeding takes time and practice. Of course, there are talented traders that learn very fast, but generally starting traders should dedicate part of their time to educating themselves.


Forex is a scam. Forex got some bad fame after HYIPs started to claim that they earn money on Forex. Actually Forex is a real currency market and anyone can trade there themselves and be responsible for their own decisions, so it’s hardly a scam. Forex can be compared to a stock market, but it is more volatile and the leverage is usually higher. The only scams you should be afraid of as a Forex trader are scamming brokers or scammy marketers that sell Forex e-books and sure-fire strategies. A good way to avoid scam Forex brokers is to use only well known and tested brokers (you can choose one from the list compiled by Forex Nigeria.)


Only rich can trade on Forex. This could be true like 20 years ago, but with the fast development of the informational technologies and particularly the Internet, Forex is now open to everyone. You can start trading with just $1. And you don’t need big amounts of money to ”move„ the market, it’s almost impossible with the current daily volume ($3.2 trillion). All you need is practice and a trading strategy.


Forex is completely random. Although the short time fluctuations on Forex market may spontaneous and random, the long term movement of the currency pairs rates is not random. It has a certain range of probability, but it is not random and can be predicted. Major banking institutions forecast the currency rates and earn big money on that.


There is a “holy grail” in Forex. Some prefer to believe that they can find some strategy that will earn the millions and will work forever. Unfortunately that belief has no proof, successful traders always change their strategies and adapt them to the market. Usually even a Forex strategy is something that can’t be expressed as a simple set of rules, it must used with someone with enough experience to be really profitable.


Stop-losses are not necessary. In a short, trading without a stop-loss is a suicide. With high leverage and no stop-loss your Forex trading account will wiped clean in no time. Learn to set your stop-losses to some point not too far from order’s entry price. Keeping losses low and profits high has always been a good move.


Well, you now know above statements are a myth, try Marketiva for free! Really? Yes.


How much money do I need to start trading right now? With its flexible quantity specifications and $5 cash reward, Marketiva allows you to start trading with no money down. Due to strict lot specifications, many other over-the-counter market makers require at least $500 to start with.


Where and how do I start? Before you can start trading, you need to open an account with us (it is free) and download our trading platform (Streamster). To open your account, please visit:
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=open-account
and to download Streamster please visit:
http://www.marketiva.com/index.ncre?page=downloads page.

Senin, 21 Desember 2009

Carta kat Streamster Marketiva

Streamster adalah perisian yang kamu perlu muat turun danpasangkan pada komputer kamu untuk menggunakan perkhidmatan marketiva. Bila kamu muat turun dari http://www.marketiva.com/index.ncre?page=downloads kamu perlu pasangkan perisian ini di komputer kamu dan gunakannya untuk mengakses perkhidmatan marketiva.


Streamster menggunakan piawai-industri 128-bit SSL (Secure Sockets Layer) untuk mengenkrip komunikasi antara kamu dan Streamster server. Streamster melindungi rahsia kamu dengan mengenkrip apa-apa atau semua data yang kamu terima dan hantar antara Streamster dan pelayan Streamster, dan dengan mengesahkan pengenalan Pelayan Streamster sebelum apa-apa komunikasi dibuat.


Setakat ini streamster menyokong secara langsung Windows 98 / ME / 2000 / Vista / 7. Ada versi sedang dibangunkan yang boleh digunakan melalui simulator Wine di Linux atau sesetengah pengoperasi sistem Unix, tetapi belum ada versi keluaran pada masa ini. Jika kamu ada Mac OS, kamu boleh gunakan pensimulator PC.


Untuk membaca lebih lanjut tentang Streamster, sila pergi ke halaman http://www.marketiva.com/index.ncre?page=streamster-help.


Marketiva menawarkan beberapa penunjuk atau indicator yang boleh mingkatkan kecekapan urusniaga kamu keperingkat yang tinggi. Kamu boleh dengan mudahnya menggabungkan penunjuk berdasarkan model matematik yang berbeza untuk mendapatkan hasil urusniaga yang terbaik.


Mambaca carta: pada sudut sebelah kanan atas tetingkap carta [Charting], kamu boleh lihat ID instrumen pasar dan skala masa. Paksi-x merujuk kepada tarikh dan masa sementara paksi-y merujuk kepada harga instrumen yang dipilih. Pergerakan harga instrumen boleh di pamerkan dalam beberapa bentuk, seperti lengkok atau curve, bar dan lilin atau candlesticks yang tersebar dari kiri ke kanan.


Klik pada lekuk penunjuk atau indicator yang kamu hendak edit atau hapuskan. Bila tingkap di sebelah kiri tetingkap carta [Charting] muncul, kamu boleh tukarkan parameter penunjuk atau klik [Remove this indicator]. Untuk menghapuskan semua penunjuk daripada carta: klik-kanan pada tetingkap [Charting] dan pada konteks menu klik [Indicators] kemudian [Remove Active Indicators].


Untuk memantau labih daripada satu carta pada masa yang sama, kamu perlu klik-kanan pada carta yang ada dan pilih [New Charting Tab]. Bila carta baru kelihatan, kamu boleh klik pada tabnya dan heretnya ke tempat yang kamu suka. Kamu kemudian boleh simpan/save konfigurasi itu di koleksi carta, jadi kemudian kamu boleh buka carta itu dengan cepat.


API Streamster ialah aturcara aplikasi mudah tetapi berkemampuan tinggi untuk mengakses perkhidmatan Marketiva melalui protokol piawaian industri SOAP, yang mana secara praktikal menyokong semua platform secara meluas, termasuk PHP, Visual Basic, C#, C++, Java dan banyak lagi bahasa pengaturcara dan platform. Tidak perlu memasang perisian tambahan kerana servis SOAP telah sedia terbina di dalam Novativa Streamster. Anda hanya perlu log masuk ke akaun anda dan klik butang <Setting> Di bawah tab [Advanced], pilih kotak [Enable web servise API] dan klik butang <OK>. Untuk informasi lebih lengkap mengenai API Streamster, methods, structures dan contoh kod aturcara, sila lihat laman http://www.marketiva.com/index.ncre?page=api.


Mengawal Risiko, Exit Target dan Exit Stop Loss kat Marketiva.com

Pesanan limit dan dan stop-loss adalah cara paling biasa untuk mengurus risiko dalam urusniaga. Pesanan limit meletakkan halangan kepada harga maksima dibayar atau minima diterima. Pesanan stop-loss memastikan sesuatu posisi itu dicairkan secara automatik pada harga yang ditentukan terlebih dahulu untuk menghadkan potensi kerugian sekiranya pasar bergerak melawan posisi pelabur. Untuk keterangan lebih lanjut, sila periksa halaman http://www.marketiva.com/index.ncre?page=re-controlling-risk.


Tahap exit target ialah tahap harga dimana kamu hendak menutup posisi kamu, bila ianya mencapai keuntungan tertentu. Kamu boleh memasang tahap exit target semasa kamu membuka posisi kamu atau pada bila-bila masa semasa posisi itu masih terbuka.


Pesanan stop-loss memastikan posisi berkenaan dicairkan secara automatik pada harga yang ditetapkan terlebih dahulu untuk menghadkan potensi kerugian sekiranya pasar bergerak melawan posisi pelabur.


Di sini adalah contoh untuk membantu kamu menggunakan exit target dan exit stop-loss: jika kamu buka posisi long pada 1.2000, exit target kamu mesti pada harga yang lebih tinggi, sebagai contoh 1.2020, dan exit stop-loss mesti pada harga yang lebih rendah, sebagai contoh 1.1980, sekiranya kamu buka posisi short pada 1.2000, exit target kamu mesti pada harga yang lebih rendah, sebagai contoh 1.1980, exit stop-loss mesti pada harga yang lebih tinggi daripada 1.2020.


Risiko Pelaksanaan:
Harga pasar biasanya bergerak mengikut pertambahan mata. Biasanya ianya 1 mata, tetapi sering juga harga bergerak dalam 2, 3, 5 atau lebih mata. Bila pasar dalam keadaan sangat rancak turun-naiknya (contohnya. pembukaan mingguan, pengumuman berita, peristiwa penting) harga instrumen boleh bergerak 50 mata atau lebih dalam satu lompatan, yang mana ianya boleh menjejaskan perlaksanaan pesanan anda. Sebagai contoh, jika harga melompat dari 200.10 ke 200.50 (dalam satu pergerakan 40 mata) dan stop-loss untuk posisi short anda ialah di 200.20, posisi anda akan ditutup pada harga pasar atau market price 200.50, iatu 30 mata lebih buruk daripada paras stop-loss anda. Sebaliknya, jika exit target posisi long anda ialah 200.20, posisi anda juga akan ditutup pada harga pasar atau market price di 200.50, yang mana ianya adalah 30 mata lebih baik daripada paras exit target kamu.

Marketiva New Year's Hollidays

Cuti New Year 2010 kat Marketiva telah di release:
Marketiva will close weekly trading session on Wednesday, December 30 at 17:00 EST / EDT. Two daily trading sessions during New Year's Eve and New Year's Day will be skipped and the following weekly trading session will open on Sunday, January 3 at 17:00 EST / EDT.We wish you a very happy, successful and peaceful New Year that will bring fulfillment of all your wishes and plans, to you and your families! We are looking forward to working together for many years to come.

Jumat, 18 Desember 2009

Deposit dan Withdrawal Marketiva.com

Deposit atau simpanan wang masuk: ada beberapa pilihan simpanan wang masuk yang marketiva sediakan untuk para pelanggan. Sila periksa:
http://www.marketiva.com/index.ncre?page=payment-options
untuk maklumat lebih lanjut. Matawang digital adalah diautomasikan jadi kamu akan dapat melihat dana kamu dalam akaun Marketiva kamu serta-merta. Sila pastikan kamu mengikuti prosedur mereka sehingga akhir selengkapnya untuk memastikan mereka memberikan maklumat yang betul kepada kami tentang simpanan wang masuk kamu.

Deposit guna LR: sila ke laman
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=online-deposit&method=DEPOSIT_BY_LIBERTYRESERVE
sekiranya kamu hendak meyimpan dana menggunakan Liberty Reserve. Kamu mesti mempunyai akaun Liberty Reserve, yang boleh dibuka di laman www.libertyreserve.com. Simpanan menggunakan Liberty Reserve adalah serta-merta.

Marketiva menyediakan pilihan membuat simpanan wang masuk menggunakan pindahan bank, ianya adalah cara pembayaran yang paling universal terdapat di mana-mana bank seluruh dunia. Untuk menggunakan cara ini kamu perlu mengesahkan akaun Marketiva kamu terlebih dahulu, kemudain kamu perlu hantar borang di halaman
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=online-deposit&method=DEPOSIT_BY_WIRE.
Kemudian kamu perlu pergi ke bank kamu dan memulakan transaksi yang sama seperti yang kamu hantarkan melalui borang dalam talian.

Tak boleh deposit dari akaun kawan atau orang lain: tanpa mengira cara deposit yang kamu pilih, sumber dana itu mesti selalu sama dengan nama yang disenaraikan di akaun kamu. Ini adalah selaras dengan undang-undang dan peraturan Anti-Pencucian Wang antarabangsa (AML- Anti-Money Laundering).Withdrawal atau pengeluaran wang: Marketiva menyediakan beberapa pilihan untuk pengeluaran dana pelanggan. Sila lihat
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=withdraw-funds
untuk keterangan lebih lanjut tentang cara ini. Marketiva juga membenarkan pengeluaran ke akaun matawang digital yang kamu pernah pakai untuk membuat simpanan wang masuk. proses pengeluaran tidak diautomasikan, untuk tujuan keselamatan, tetapi biasanya ianya akan mengambil masa 6 hingga 24 jam untuk ditunaikan.

Tidak kira semada pelangan menggunakan ganjaran $5 atau membuat deposit tambahan untuk membuat keuntungan, dia boleh mengeluarkan semua dana pada bila-bila masa.


Jika kamu membuat simpanan deposit dana menggunakan beberapa cara yang berbeza maka kamu mesti mengeluarkan dana kamu mengikut perkadarannya. Sebagai contoh, jika kamu menyimpan masuk wang sebanyak $100 melalui WebMoney dan $500 menggunakan pindahan bank, dan kamu mendapat keuntungan sebanyak $400, maka kamu boleh mengeluarkan $100-$500 ke WebMoney dan $500-$900 menggunakan pindahan bank.Pengeluaran minima: Hanya satu syarat untuk amaun pengeluaran iaitu baki akaun kamu mesti melebihi yuran pengeluaran. Sila periksa
http://www.marketiva.com/index.ncre?page=price-list
untuk maklumat lanjut tentang bayaran pengeluaran.

Kamis, 17 Desember 2009

Duration dan Price Type

Bila kamu hendak membuka posisi kamu perlu meletakkan pesanan "masukkan". Jika dan bila pesanan masukkan terlaksana, posisi itu akan menjadi OPEN dan memulakan kitar hidup dalam pasar. Untuk posisi yang dibuka sebelumnya arahan untuk menutupnya boleh dimasukkan bila-bila masa saja.


Pesanan GTC (Bolehpakai Sehingga dibatalkan) (Good Till Cancelled) akan terus berada dalam pasar sehingga kamu membatalkannya dan ianya adalah jenis jangkamasa pesanan yang [default]. Pesanan GTD (Bolehpakai Sehingga Tarikh) (Good Till Date) akan terus berapa dalam pasar sehingga tarikh yang kamu nyatakan, dan pesanan IOC (Serta-merta Atau Batal) (Immediate Or Cancel) akan dilaksanakan serta-merta (sekiranya semua syarat dipenuhi) atau di batalkan.


Memulakan urusniaga dengan pesanan hentian [stop order] nermakna kamu hanya akan buka posisi jika pasar bergerak pada arah yang kamu jangkakan. pesanan batasan [limit order] ialah pesanan untuk beli [buy] pada harga di bawah harga terkini, atau jual [sell] pada harga di atas harga terkini.


Pesanan limit ialah pesanan untuk membeli di bawah harga terkini, atau jual pada harga di atas harga terkini. Sebagai contoh jika sesuatu instrument pasar diniagakan pada 1.2952 / 1.2955 dan kamu percaya harga ini adalah mahal, kamu boleh letakkan pesanan limit untuk beli pada 1.2945. Jika terlaksana ianya akan memberikan kamu posisi untuk instrument pasar itu pada 1.2945, ianya adalah 10 pip lebih baik daripada sekiranya kamu beli menggunakan pesanan market. pesanan stop ialah pesanan dimana kamu membeli pada harga di atas harga terkini pasaran atau jual di bawah harga terkini pasaran, ianya biasanya digunakan jika kamu tidak berada di meja kamu dan kamu hendak menangkap trend. Jika sesuatu instrumen pasar diniagakan pada harga 1.2952 / 1.2955, kamu boleh meletakkan pesanan stop pada harga 1.2970. Sekiranya pasar bergerak ke atas ke harga tersebut, pesanan kamu akan terlaksana dan akan membuka posisi long. Sekiranya pasar terus bergerak mengikut arah trend yang sama, posisi kamu akan membawa keuntungan kepada kamu.

Forex Trading Strategy

Sasaran kamu dalam urusniaga ialah beli pada harga rendah kemudian jual pada harga tinggi. Sebagai contoh kamu boleh beli satu instrumen pasar (kuantitinya 10000) pada harga 1.2349 dan kemudian jual pada harga 1.2458. Kamu membuat keuntungan sebanyak 109 (dalam matawang dimana instrumen itu dinominasikan).


Pedagang membuat keputusan menggunakan laporan perniagaan, dasar ekonomi, faktor teknikal dan maklumat berkaitan yang lain. Pedagang teknikal menggunakan carta, garis kecenderungan trend lines, tahap sokongan support dan tahap anjal resistance, dan beberapa pola dan analisa matematik untuk mengenal pasti peluang jualbeli, sementara ahli dasar-dasar ekonomi atau fundamentalist meramalkan pergerakan harga dengan mentafsirkan pelbagai maklumat ekonomi, termasuk berita, laporan dan petunjuk yang dikeluarkan oleh kerajaan, malah khabar angin. Bagaimanapun pergerakaan harga paling dramatik berlaku bila peristiwa yang tidak dijangkakan berlaku. Peristiwa itu meliputi daripada kenaikan kadar faedah tempatan atau domestic interest rates hingga ke keputusan pilihanraya atau juga aksi peperangan. Walaubagaimanapun kebiasannya jangkaan terhadap peristiwa itu yang mengerakkan pasar berbanding peristiwa itu sendiri.


Posisi Long (beli kemudian jual) dan posisi Short (jual kemudian beli) adalah: Posisi Long rengkasnya adalah dimana peniaga membeli instrumen pasar pada satu harga dan dengan tujuan untuk menjualnya kemudian pada harga yang leibh tinggi. Dalam senario ini, peniaga mendapat keuntungan daripada pasar yang meningkat. Posisi short adalah dimana peniaga menjual instrumen pasar dengan jangkaan ianya akan menurun. Dalam senario ini, peniaga mendapat keuntungan daripada pasar yang sedang menurun.

Trading Forex, Index, Commodity, Fund kat Marketiva

Tukaran Matawang asing (Forex) adalah pasaran terbesar dan jauh besar daripada pasaran-pasaran lain di dunia, dari segi nilai diniagakan, dan termasuk urusniaga antara bank-bank besar, bank pusat, spekulator matawang, syarikat berbagai negara atau multinational corporations, kerajaan dan pasaran kewangan yang lain, institusi dan entiti. Peniaga Forex pada satu masa yang sama membeli satu matawang dan menjual yang satu lagi dan matawang selalunya diletakkan harga dan diniagakan secara pasangan. Tiada pusat pertukaran fisikal dimana transaksi Forex berlaku kerana urusniaga matawang dibuat diantara rakan kongsi secara bebas, secara peribadi, melalui telefon atau secara talian langsung atau 'online'


Pasar Indeks ialah perwakilan nilai bagi set sekuriti yang mengandungi sektor atau industri pasar tertentu, yang mempunyai penguasaan di pasar yang sama, atau disenaraikan di tukaran yang sama. Indeks selalunya menjadi ukuran atau barometer terhadap prestasi kewangan atau ekonomi yang diukur. Beberapa kaedah digunakan untuk menentukan nilai indeks, setengahnya menyukai penguasaan pasar, yang lain menyukai bahagian dalam pasar atau harga sekuriti. Pasar indeks antarabangsa biasanya diterbitkan di media sebagai petunjuk trend ekonomi di beberapa bahagian dunia.


Komoditi adalah sumber asa dan bahan mentah atau produk utama seperti logam, tenagan dan produk agrikultur. Sumber dan produk ini di niagakan di tukaran komoditi dan di pasaran atas-kaunter 'over-the-counter', dimana ianya dibeli dan dijual dalam kontrak standard. Lelongan terbuka, dimana peniaga bersemuka untuk beradu niaga, ianya merupakan cara utama urusniaga komoditi sebelum pengenalan sistem urusniaga elektronik yang meluas pada masa sekarang. Peserta urusniada komoditi terdiri daripada koperasi usahasama perladangan yang berusaha menentang hasil tuaian yang kurang baik sehingga kepada syarikat minyak dan spekulator pasaran.


Funds atau Dana pelaburan adalah ditawarkan oleh berbagai institusi, bank pelaburan, firma kewangan dan entiti lain, saham dana dibeli dan dijual melalui tempat pertukaran berpusat atau jualan runcit secara langsung. Dana selalunya distrukturkan untuk ditujukan ke wilayah geografi spesifik, industi-industri spesifik dan stail pelaburan. Pelabur dana secara tipikalnya dinasihatkan untuk memegang saham mereka untuk sekurang-kurangnya setahun untuk menampung bayaran-bayaran permulaan dan potensi kejatuhan harga saham dana. Dana adalah dianggap pelaburan jangka-panjang dan secara normalnya tidak berkaitan dengan spekulasi dan urusniaga harian atau 'day-trading'.Marketiva menyediakan perkhidmatan urusniaga untuk instrumen Forex, Index, Commodity, Fund yang disenaraikan di halaman:
http://www.marketiva.com/index.ncre?page=instruments.
Sila pilih Forex, Indexes, Commodities, Funds pada ruangan [Type] dan klik button <Filter Instrument> untuk mendapatkan senarai dan maklumat lengkap untuk instrumen itu.

Sebelum kamu boleh mula berurusniaga, kamu perlu membuka akaun dengan kami (ianya percuma) dan muat turun platform urusniaga (Streamster). Untuk buka akaun, sila lawati:
https://www.marketiva.com/index.ncre?page=open-account
dan lawati halaman ini untuk memuat turun Streamster:
http://www.marketiva.com/index.ncre?page=downloads .

Jumat, 11 Desember 2009

Marketiva Streamster Mobile Belum Tersedia

Banyak orang yang menanyakan mengenai marketiva streamster apakah sudah ada versi mobile yang mana para trader ingin melakukan trading dari Black Berry BB, atau dari Smartphone dengan Sistem Operasi Windows Mobile, Symbian, dan juga Linux.


Namun para trader mungkin belum bisa mendapatkan kebahagiaan penuh, karena dari informasi resmi marketiva streamster belum bisa dipakai pada sistem operasi tersebut, berikut pernyataannya:


We currently directly support Windows 98 / Me / 2000 / XP / Vista / 7. There is a development version that can work through Wine simulator on Linux and some other Unix operating systems, but we do not have a release version at this moment. If you have Mac OS, you may use PC simulator.

Bahkan untuk linux juga belum didukung, beriku pertanyaan lagi:


There is only 0.4% of our web site visitors that have Linux OS installed. The release version is much more than releasing an executable and will have to include Linux support that we are currently unable to provide. Unfortunately there is no economical backing to launch a Linux client version at this moment. On the other hand, Marketiva runs all its servers on Linux.


Nah, di penghujung tahun ini ada berita yang menggembirakan dimana marketiva.com sudah menyediakan API, yang mana bisa anda program sendiri sehingga bisa anda gunakan API tersebut di perangkat mobile seperti smarthphone, bahkan anda juga bisa membuat robot dengan API ini, berikut keterangan dari Marketiva:


Streamster API merupakan antarmuka program aplikasi yang sederhana namun powerful untuk mengakses layanan marketiva melalui protokol standar industri SOAP, yang secara luas didukung oleh hampir semua platform pemrograman, termasuk PHP, Visual Basic, C#, C++, Java, serta banyak lagi bahasa pemograman dan platform yang lain. Tidak diperlukan untuk menginstall software tambahan karena layanan SOAP telah terpasang di Novativa Streamster. Anda hanya perlu log on ke account anda dan klik tombol <Setting>. Pada tab [Advanced], aktifkan pilihan [Enable web service API] kemudian klik <OK>. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Streamster API, tata cara, struktur dan contoh kode, silakan lihat di halaman http://www.marketiva.com/index.ncre?page=api.

Panduan Marketiva untuk Pemula

OK, jadi ceritanya anda pemain baru di forex dan baru sukses registrasi Marketiva, kemudian bingung apa yang harus anda lakukan...


Itu adalah problem umum yang dihadapi para pengguna platform marketiva.


Sebenarnya cukup sederhana menjalankan bisnis forex trading di marketiva.com ini, setelah mendaftar anda bisa download software Marketiva Streamster, yaitu platform yang digunakan untuk bertransaksi. Anda hanya bisa menggunakan Marketiva Streamster saja untuk bisa trading, tidak ada cara lain. Jadi bagi anda para pengguna Meta trader tidak bisa menggunakan platform MT4 tersebut di marketiva.Setelah download marketiva streamster, langkah selanjutnya adalah menginstall di komputer. Sementara ini hanya bisa dipakai di Windows 98, ME, NT, XP, Vista dan Windows 7. Untuk sistem operasi lain seperti linux belum didukung, bagi pengguna mac maka bisa menggunakan PC simulator untuk menjalankan novativa streamster ini.


Setelah berhasil install, maka mulailah login dengan username dan password anda.


Kalau sudah login, maka anda sudah masuk titik aman. Acara selanjutnya tinggal bergabung ke room support dan room indonesia, klik di tab Discussions, lalu pilih group yang ingin anda sertai.


Untuk pemula tidak harus trading dulu, cukup melihat lihat saja sambil mengakrabkan mata dengan mainan baru, caranya dengan mengobrol santai dengan petugas support marketiva atau dengan para trader lain di room indonesia. Kalau sudah merasa akrab, baru boleh coba-coba bertransaksi dengan uang virtual.


Untuk cara trading dengan  uang virtualnya, bisa anda tanyakan langsung kepada petugas support. Selanjutnya kalau ingin mendalami streamster maka cukup nongkrong di room suppot, disitu akan ada banyak pertanyaan dan jawaban dari trader marketiva yang masih baru, jadi anda bisa sambil ikut belajar, dan juga bisa ikut bertanya jawab dengan petugas.


Itu saja, simple bukan? Tongkrongin saja tab discussion dalam seminggu, maka dijamin anda sudah akan mahir menggunakan streasmter untuk bertransaksi di pasar uang/forex, komoditi dan index.


Selamat mencoba!

Libur Akhir Tahun 2009 di Marketiva.com

Dari pengalaman tahun-tahun yang sudah berjalan, umumnya marketiva.com hanya libur pada tanggal 31 Desember dan 1 Januari. Tapi tahun lalu liburnya mulai tanggal 25, jadi agak libur panjangg. Tahun 2008 ada beberapa hari trading di akhir tahun yang di skip dalam rangka libur akhir tahun dan awal tahun.


Untuk bulan desember 2009 ini belum ada pengumuman resmi dari marketiva, biasanya menjelang tanggal 25 Desember akan ada pengumuman tersebut dan kita bisa menanyakan langsung ke petugas support yang biasa melayani di room chatting Support, International Support, dan Advanced Support.


Harapan saya pribadi liburnya dari tanggal 25 Desember, jadi bisa dapat libur akhir tahun yang lumayan panjang sehingga bisa digunakan untuk refreshing setelah sepanjang hari kerja di tahun 2009 ini berkutat dengan forex. Semoga...

Rabu, 09 Desember 2009

Marketiva.com adalah Broker Forex Terbaik di Kawasan Asia

Marketiva.com sungguh luar biasa, menurut catatan saya perusahaan ini mulai dikenal tahun 2005, awalnya hanya sedikit orang yang melakukan trading forex di sini. Tapi per hari ini pada saat saya melihat halaman depan Marketiva, adalah suatu hal yang mencengangkan karena mereka telah memiliki client ribuan, berikut pernyataan di halaman depan marketiva:With more than 800,000 serviced users, 450,000 unique and live trading accounts, and more than 3.8 million live orders executed each month, Marketiva is one of the most popular over-the-counter market makers in the world.

Apabila kita lebih jauh melihat para peserta atau trader di platform streamster, maka bisa kita lihat bahwa penggunanya banyak yang berasal dari Indonesia, Malaysia, China, atau boleh dibilang dari kawasan Asia.

Marketiva adalah satu-satunya broker valas yang menyediakan chat channel atau saluran percakapan, baik dengan team support maupun sesama trader. Anda bisa menemui room atau channel Indonesia yang umumnya dipenuhi oleh para trader dari Indonesia, atau room Malaysia yang dipenuhi oleh para trader dari Malaysia, juga ada room China dan lain lain yang umumnya menggunakan bahasa dari negara mereka.Perjalanan lima tahun Marketiva adalah bukti bahwa ini adalah broker bagus, kalau tidak bagus maka sudah pasti ditinggalkan oleh para penggunanya sejak lama. Dengan penggunanya yang banyak berasal dari kawasan Asia, maka boleh lah saya sebut perusahaan ini sebagai Marketiva Indonesia, atau Marketiva Asia.

Marketiva adalah Tempat Belajar Forex untuk Pemula

Memang tepat kalau Marketiva dijadikan sebagai tempat belajar forex bagi para pemula. Disamping pengoperasian softwarenya yang mudah, Marketiva juga akan memberikan bonus tunai senilai $5 uang nyata yang bisa dipakai untuk trading langsung di pasar forex, serta uang virtual atau bohongan sebesar $1000.


Mekanisme uang virtual dan live adalah sama, yang membedakan kalau uang virtual tidak bisa ditarik, sedangkan yang live bisa ditarik.


Ribuan trader dari seluruh dunia telah mendapatkan manfaat dari belajar valas di marketiva, bagi kebanyakan pemula forex mungkin sesuatu yang rumit, tapi di Marketiva segalanya menjadi mudah karena selain diberi modal, para trader pemula juga diajari cara pengoperasian dasar dari software streamster yaitu platform yang digunakan oleh marketiva.Langkah untuk memulai cukup mudah, hanya makan waktu kurang dari 10 menit anda sudah bisa langsung transaksi forex bersama para trader di seluruh dunia.


Untuk cara pendaftaran lengkap silakan lihat di halaman cara mendaftar marketiva, segera setelah selesai pendaftaran anda sudah bisa langsung trading forex.


Marketiva adalah perusahaan forex trading terbaik dalam mendidik para tradernya, bahkan dari yang awam sekalipun mengenai dunia valas, akan segera bisa bermain forex kalau belajar di marketiva.